Zabýváme se realizací
Pozemních & vodohospodářských staveb
již od roku 1998

Služby Kontakt

EKOSTAVBY HZ a.s.

Již od roku 1998 se specializujeme na realizaci dopravních, pozemních i vodohospodářských staveb a výrobu prefabrikátů - kamenobloků.

Dbáme na poctivě, kvalitně a svědomitě odvedenou práci. Na každém projektu a klientovi nám záleží.

Aktuality

 • Pozvánka na valnou hromadu

  Představenstvo obchodní společnosti EKOSTAVBY HZ a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30. 4. 2020 v 10 hod v sídle advokátní kanceláře Mgr. Šárky Gondekové na adrese Dukelská 1236/25, 790 01 Jeseník. Více informací zde.

  27.03.2020

O nás

Naše společnost zahájila svou činnost 1.5.1998 výhradně se specializovala na vodohospodářské stavby. K dnešnímu dni se portfolio služeb rozšířilo na prefabrikaci ve stavebnictví, výstavbu, rekonstrukce, demolice pozemních staveb, vodohospodářské a dopravní stavby - stavby liniové, vodní nádrže, poldry, komunikace, mosty.

Pro dlouhodobé zvyšování výkonnosti organizace, upevňování její pozice na trhu a neustálé zlepšování a upevňování vazeb mezi jednotlivými útvary přijalo vedení organizace zásady integrovaného systému managementu, které jsou a budou organizací dlouhodobě uplatňovány.

Systémový přístup managementu, kdy indentifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému, přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejich cílů. Neustálé zlepšování je trvalým cílem organizace.

Petr Zelinka

předseda představenstva a ředitel společnosti

Hlavní služby

 • pozemní stavby
 • kanalizace
 • demolice
 • rekultivace
 • silnice
 • mosty
 • objekty na vodních tocích
 • regulace vodních toků
 • revitalizace vodních toků

Hlavní služby

Copyright © 2020

by Weemio