Zabýváme se realizací
Pozemních & vodohospodářských staveb
již od roku 1998

Nově se zabýváme i pilařskou výrobou

Služby Kontakt Pilařská výroba

EKOSTAVBY HZ a.s.

Již od roku 1998 se specializujeme na realizaci dopravních, pozemních i vodohospodářských staveb a výrobu prefabrikátů - kamenobloků.

Dbáme na poctivě, kvalitně a svědomitě odvedenou práci. Na každém projektu a klientovi nám záleží.

Aktuality

O nás

Naše společnost zahájila svou činnost 1.5.1998 výhradně se specializovala na vodohospodářské stavby. K dnešnímu dni se portfolio služeb rozšířilo na prefabrikaci ve stavebnictví, výstavbu, rekonstrukce, demolice pozemních staveb, vodohospodářské a dopravní stavby - stavby liniové, vodní nádrže, poldry, komunikace, mosty.

Pro dlouhodobé zvyšování výkonnosti organizace, upevňování její pozice na trhu a neustálé zlepšování a upevňování vazeb mezi jednotlivými útvary přijalo vedení organizace zásady integrovaného systému managementu, které jsou a budou organizací dlouhodobě uplatňovány.

Systémový přístup managementu, kdy indentifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému, přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejich cílů. Neustálé zlepšování je trvalým cílem organizace.

Petr Zelinka

předseda představenstva a ředitel společnosti

Hlavní služby

  • pozemní stavby
  • kanalizace
  • demolice
  • rekultivace
  • silnice
  • mosty
  • objekty na vodních tocích
  • regulace vodních toků
  • revitalizace vodních toků

Hlavní služby

Copyright © 2024

by Weemio