Zabýváme se realizací
Pozemních & vodohospodářských staveb
již od roku 1998

Služby Kontakt

Služby

Vodohospodářské stavby

Realizujeme veškeré opravy a úpravy vodních toků, výstavby vodních nádrží – rybníků, poldrů, břehové a dnové opevnění z kamene, betonu a prefabrikátů.

Čištění a odbahňování rybníků, rekonstrukce hrází a výpustných objektů.

Údržba a obnova břehových porostů, doprovodná zeleň.

Výstavba kanalizačních a vodovodních řadů vč. přípojek.

Gabionové konstrukce.

Všechny služby

Copyright © 2020

by Weemio